Счетоводни консултации

“Ка-Ес Консулт” предлага на своите клиенти услугата счетоводни консултации, за вземането на адекватни решения свързани с Вашия бизнес.

1.  По разработка на счетоводната политика,индивидуален сметкоплан, счетоводен и данъчен амортизационен план.

2.  Организиране документооборота на предприятието.

3.  За избягване и намаляване данъчната тежест.

4.  Текущо данъчно планиране.

5.  Контакти с данъчната администрация.

6.  Данъчно ефективни решения на казуси в областта на счетоводството и данъчното законодателство.

7.  Данъчна оптимизация при корпоративното и подоходно облагане.

8.  Във връзка с ДДС.

9.  По управление на човешките ресурси и възнагражденията на персонала.

10.  Консултиране по социалното и здравно осигуряване.

11.  Обжалване на ревизионни актове и актове за установяване на административни наказания.