Допълнителни услуги – счетоводна кантора “Ка-Ес Консулт”

счетоводно обслужване варнаЗа улеснението на потенциалните ни клиенти, за преодоляване на трудностите, възникващи с държавната администрация или в случай на необходимост предлагаме допълнителни услуги.

Съдействие по сключване на договор със Служба по трудова медицина;

Съдействие по сключване на договор за ремонт и поддръжка на касови апарати;

 1. Изготвяне и подаване на:
  -тримесечни статистически форми към НСИ, ако фирмата е попаднала в статистическа извадка;
  -молби за издаване на различни видове удостоверения от държавните институции;
  -удостоверение за актуално състояние, удостоверение за наличие и липса на данъчни задължения и др.;
 2. Събиране на документи от офиса на клиенти или от обслужващи банки;
 3. Публикуване на годишни финансови отчети в Търговски регистър;Изготвяне на заповеди, молби, заявления, декларации и други документи, необходими за дружеството.
 4. Регистрация и пререгистрация на търговски дружества в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;
 5. Регистрация на самоосигуряващи се лица в НАП;
 6. Регистрация/Дерегистрация по ЗДДС в НАП;
 7. Регистрация на касов апарат в НАП;
 8. Регистрация в комисията за защита на личните данни;
 9. Регистрация в инспекцията по труда;
 10. Издаване на ЛНЧ/СНЧ.
 11. Други регистрации, съобразно спецификата на Вашата дейност.

Цените за допълнителните услуги са индивидуални по договаряне с клиента. При възникнали въпроси от страна на допълнителните счетоводни услуги се свържете с нас или попълнете формата за контакт.