Данъчна защита

Данъчна защита от счетоводна кантора КА-ЕС консулт1.  Представителство и защита в процеса на данъчно производство пред НАП и НОИ в т.ч.

2.  Изготвяне и представяне на възражения срещу издадени ревизионни доклади, съгласно изискванията и сроковете в ДОПК.

3.  Изготвяне и представяне на жалби срещу издадени ревизионни актове, съгласно изискванията и сроковете в ДОПК.

4.  Представителство и защита в процеса на съдебното производство по отхвърлени жалби срещу ревизионни актове, съгласно изискванията и сроковете по ДОПК.