Счетоводна кантора “КА-ЕС консулт” ООД предлага цялостни услуги по годишно приключванегодишно приключване

1. Изготвяне и представяне на Годишни финансови отчети;

2. Изготвяне и представяне  на Годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ и подаване с електронен подпис в НАП.

3. Изготвяне и представяне на годишните статистически отчети и подаване с електронен подпис в Националния Статистически Институт.

4. Годишно счетоводно приключване на физически лица.

5. Подаване на годишни данъчни декларации на физически лица в НАП.