Счетоводна кантора Варна
Счетоводна къща Варна
Счетоводител Варна

Счетоводна кантора “Ка-Ес консулт” гр. Варна

Екипът на счетоводна кантора „КА-ЕС консулт“ ООД e заедно от 1999г. и  работи като външно специализирано предприятие за комплексно счетоводно обслужване и правно-административни услуги, осигуряващ обезпечаване на финансово управленските потребности на предприятията.

Нашият професионализъм се основава на над 15 годишен опит в областта на счетоводството в различните отрасли на икономиката и днес ние обслужваме малки и средни предприятия от всички браншове. Ние се стремим да предоставим пълна и гарантирана защита на интересите на своите клиенти и благодарение на взаимно постигнатите успехи,си спечелихме признанието „добър партньор“. Ние Ви предлагаме експертна подкрепа при започването, развитието и успеха на вашия бизнес.

От самото начало счетоводна кантора „КА-ЕС консулт“ ООД работи с необходимия специализиран  финансово-счетоводен, правен и ТРЗ софтуер. Разполагаме и с всички съвременни комуникационни средства и поддържаме добра комуникация, по удобен за клиента начин като му представяме бързи отговори и информация.

За качественото и пълно счетоводно обслужване, за пълната и гарантирана защита на интересите на нашите клиенти, работим с високо квалифицирани и мотивирани професионалисти, както и с широк кръг от постоянни външни сътрудници в областта на счетоводството, данъците и правото.